Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd IMMOFUND S.A. (poprzednia nazwa CONCEPTO S.A.) informuje, że w dniu 12 listopada 2012 roku akcjonariusz Spółki - PCH CAPITAL S.A. powołał w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łukaszewicza.

Pan Tomasz Łukaszewicz posiada wy

Rejestracja zmian statutu Spółki

Zarząd IMMOFUND S.A. (poprzednia nazwa CONCEPTO S.A.) informuje, że sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmian do statutu Spółki wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2012 roku, o któ

Biuletyn informacyjny


Nasza spółka

Kinomaniak S.A. to firma z ambicjami i pomysłami, skupiająca ludzi z pasją. Spółka działa w segmencie nowych technologii, gdzie buduje i rozwija nowatorskie projekty internetowe.

Nasi partnerzy

Nasza spółka nie mogłaby się w pełni rozwijać, gdyby nie współpraca z liczną grupą partnerów biznesowych. Lista firm z którymi współpracuje Kinomaniak S.A. znajduje się tutaj.

Nasze notowania

new connect
  • [KIN]: 0.38 -7.32%

Najnowsze raporty